至端州驛見杜五審言沈三佺期閻五朝隱王二無競題壁慨然成詠

逐臣北地承嚴譴,
謂到南中每相見。
豈意南中岐路多,
千山萬水分鄉縣。
雲搖雨散各翻飛,
海闊天長音信稀。
處處山川同瘴癘,
自憐能得幾人歸。

 

Chí Đoan Châu dịch kiến Đỗ ngũ Thẩm Ngôn, Thẩm tam Thuyên Kỳ, Diêm ngũ Triều Ẩn, Vương nhị Vô Cạnh đề bích khái nhiên thành vịnh

Trục thần bắc địa thừa nghiêm khiển,
Vị đáo nam trung mỗi tương kiến.
Khởi ý nam trung kỳ lộ đa,
Thiên sơn vạn thuỷ phân hương huyện.
Vân dao vũ tán các phiên phi,
Hải khoát thiên trường âm tín hy.
Xứ xứ sơn xuyên đồng chướng lệ,
Tự liên năng đắc kỷ nhân quy.


Đoan Châu nay là thành phố Triệu Khánh 肇慶, tỉnh Quảng Đông 廣東.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trục thần đất bắc chịu phạt đau
Chưa đến miền nam đã gặp nhau
Ở đây sao quá nhiều đường rẽ
Núi sông chia quận huyện dồi dào
Mây loạn mưa tan người một nơi
Trời dài biển rộng tin tức lơi
Đất đai âm chướng đầy mọi chỗ
Cảm thương mấy kẻ được gọi về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan phương bắc đi đày tuân lệnh
Tới miền nam đã nhận từng người
Miền nam ngã rẽ mọi nơi
Cách ngăn huyện cũ ngàn đồi vạn sông
Mây nổi trôi mưa phong phủ kín
Biển trời cao thư tín hiếm hoi
Núi sông khí độc nơi nơi
Tự thương mấy kẻ được rời nơi đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trục thần đất bắc phạt nghiêm,
Miền nam chưa đến đã liền gặp nhau.
Miền nam nhiều lối rẽ sâu,
Cách ngăn quê cũ ngàn đồi vạn sông.
Mưa tan mây loạn kín phong,
Trời dài biển rộng tin hồng nhạn lơi.
Đất đai ám chướng mọi nơi,
Cảm thương mấy kẻ được rời nơi đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời