度大庾嶺

度嶺方辭國,
停軺一望家。
魂隨南翥鳥,
淚盡北枝花。
山雨初含霽,
江雲欲變霞。
但令歸有日,
不敢悵長沙。

 

Độ Đại Dữu lĩnh

Độ lĩnh phương từ quốc,
Đình diêu nhất vọng gia.
Hồn tuỳ nam chứ điểu,
Lệ tận bắc chi hoa.
Sơn vũ sơ hàm tễ,
Giang vân dục biến hà.
Đãn linh quy hữu nhật,
Bất cảm trướng trường sa.

 

Dịch nghĩa

Qua núi này là xa lìa quê quán,
Ngừng xe nhìn về hướng nhà cũ lần nữa.
Hồn theo chim bay về nam,
Khóc hết nước mắt khi thấy cành hoa quen xứ bắc.
Mưa núi vừa mới tạnh,
Mây trên sông ửng hồng như ráng chiều.
Ngày về lệnh phát vãng đã ghi rõ,
Đâu dám hận bãi cát dài.


Núi Đại Dữu nay ở phía bắc huyện Nam Hùng, tỉnh Quảng Đông. Tác giả vì làm quan trong thời gian Võ Tắc Thiên tiếm ngôi nhà Đường, nên khi Đường Duệ Tông lấy lại được triều chính năm 710, ông bị đày đi Lĩnh Nam. Đường Huyền Tông khi lên ngôi bắt ông phải tự sát. Ông viết bài này khi qua núi Đại Dữu để vào nơi lưu đày.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua núi này xa lìa quê quán
Ngừng xe nhìn cho chán một lần
Hồn theo chim nhạn bay nam
Thấy hoa xứ bắc khôn ngăn lệ trào
Mưa rừng đổ ào ào vừa tạnh
Mây trên sông tựa ráng chiều quy
Ngày về lệnh phạt đã ghi
Thân này đâu dám hận chi bãi dài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi nầy, vượt nữa, xa quê
Dừng xe nhìn lại vườn xưa một lần
Hồn theo cánh nhạn về nam
Cành hoa xứ bắc lệ tuôn ròng ròng
Ào ào vừa tạnh mưa rừng
Mây sông lại rạng nắng hồng chiều hôm
Ngày về đã chốt dấu son
Lòng đâu dám hận tấm thân lưu đày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi này qua vượt xa quê hương,
Ngừng xe nhìn hướng về đường nhà xưa.
Hồn theo chim về nam mùa,
Khóc khô nước mắt cành hoa bắc rồi.
Mưa non vừa mới tạnh thôi,
Mây trên sông ửng hồng phơi ráng chiều.
Ngày về lệnh phát ghi điều,
Lòng đâu dám hận bãi xiêu cát dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời