途中寒食題黃梅臨江驛寄崔融

馬上逢寒食,
愁中屬暮春。
可忴江浦望,
不見洛陽人。
北極懷明主,
南溟作逐臣。
故園腸斷處,
日夜柳條新。

 

Đồ trung hàn thực đề Hoàng Mai Lâm Giang dịch ký Thôi Dung

Mã thượng phùng hàn thực,
Sầu trung thuộc mộ xuân.
Khả liên giang phố vọng,
Bất kiến Lạc Dương nhân.
Bắc Cực hoài minh chủ,
Nam minh tác trục thần.
Cố viên trường đoạn xứ,
Nhật dạ liễu điều tân.

 

Dịch nghĩa

Trên lưng ngựa gặp ông ngày hàn thực,
Trong tiết xuân muộn buồn bã.
Tiếc thay nhìn suốt bến sông,
Chẳng thấy người quen nào ở Lạc Dương.
Vời trông chủ cũ anh minh trên sao Bắc Cực,
Bản thân nay là quan đi đày vùng biển phía nam.
Nơi vườn xưa đau lòng,
Hẳn là ngày đêm liễu vẫn xanh tươi.


Lâm Giang nay là huyện cùng tên thuộc tỉnh Giang Tây. Thôi Dung là thi nhân cùng thời, có lẽ là bạn thân của tác giả. Tác giả làm quan trong thời gian Võ Tắc Thiên cướp ngôi nhà Đường. Khi Đường Duệ Tông lấy lại ngôi, đày ông ra Khâm Châu (nay huyện La Định, tỉnh Quảng Đông). Khi Đường Huyền Tông lên ngôi, bắt ông tự sát. Bài này ông làm trên đường đi Khâm Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày Hàn thực gặp ông trên ngựa
Tiết cuối xuân buồn bã nát lòng
Tiếc thay nhìn suốt bến sông
Không ai người chốn Lạc Dương thủa nào
Vời trông chủ trên sao Bắc Cực
Thân lưu đày xuống tuốt biển nam
Vườn xưa trong cảnh thương tâm
Hẳn là liễu vẫn xanh um đêm ngày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên yên Hàn thực gặp ông,
Tiết xuân đang muộn rất buồn lòng đây.
Bến sông nhìn suốt tiếc thay,
Người quen chẳng thấy nơi nầy Lạc Dương.
Chủ xưa Bắc Cực vời trông,
Bản thân quan bị đày vùng biển nam.
Nơi vườn xưa cảnh thương tâm,
Hẳn là liễu vẫn xanh râm đêm ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời