題鑒上人房其二

晚入應真理,
經行尚未回。
房中無俗物,
林下有青苔。

 

Đề Giám thượng nhân phòng kỳ 2

Vãn nhập ưng chân lý,
Kinh hành thượng vị hồi.
Phòng trung vô tục vật,
Lâm hạ hữu thanh đài.

 

Dịch nghĩa

Chiều xuống là lúc đúng nhất,
Nhưng người vẫn còn tụng kinh chưa về.
Trong phòng không có một vật gì thuộc cõi trần tục,
Nền nhà trong rừng toàn rêu xanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc chiều xuống là thời đúng nhất
Nhưng thày còn niệm Phật chưa về
Phòng không vật tục bộn bề
Dưới sàn chỉ có một bè rêu xanh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa lúc chiều buông xuống
Sư cụ vẫn chưa về
Cả phòng không vẻ tục
Trong rừng rêu xanh ghê!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều tà đúng lúc vừa buông,
Tụng kinh chùa vẫn còn đương chưa về.
Cả phòng không vẻ tục quê,
Trong rừng nhà cửa bốn bề rêu xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đúng lúc chiều tà vừa lướt qua,
Tụng kinh chùa vẫn còn nghe ra.
Trong phòng không vẻ gì trần tục,
Nhà cửa trong rừng rêu phủ qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời