題鑒上人房其一

落花雙樹積,
芳草一庭春。
玩之堪興盡,
何必見幽人。

 

Đề Giám thượng nhân phòng kỳ 1

Lạc hoa song thụ tích,
Phương thảo nhất đình xuân.
Ngoạn chi kham hứng tận,
Hà tất kiến u nhân.

 

Dịch nghĩa

Hoa rơi từ hai cây gom lại với nhau,
Một sân đầy cỏ xuân thơm ngát.
Cứ xem phong cảnh cũng đủ thích thú,
Đâu cần phải gặp người sống u tịch.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa từ hai cây rơi gom lại
Cỏ xuân thơm trong cái sân này
Cứ xem phong cảnh đã tày
Đâu cần phải thấy sư thày mới cam

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai cây hoa rụng thắm
Một đình cỏ xuân thơm
Vui chơi nào cạn hứng
Đâu gặp bậc u nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa rơi gom lại từ hai cây,
Thơm ngát cỏ thơm xuân rụng đầy.
Phong cảnh cứ xem là thích thú,
Đâu cần phải gặp ẩn cư đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa rơi gom bón hai cây,
Sân xuân thơm ngát rụng đầy cỏ thơm.
Xem cảnh thêm thích thú hơn,
Đâu cần phải gặp người còn ẩn cư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời