題大庾嶺北驛

陽月南飛雁,
傳聞至此回。
我行殊未已,
何日復歸來。
江靜潮初落,
林昏瘴不開。
明朝望鄉處,
應見隴頭梅。

 

Đề Đại Dữu lĩnh bắc dịch

Dương nguyệt nam phi nhạn,
Truyền văn chí thử hồi.
Ngã hành thù vị dĩ,
Hà nhật phục quy lai?
Giang tĩnh triều sơ lạc,
Lâm hôn chướng bất khai.
Minh triêu vọng hương xứ,
Ưng kiến lũng đầu mai.

 

Dịch nghĩa

Tháng mười nhạn bay về nam
Nghe đâu đến đó thì quay về
Còn ta thì sao cứ phải đi mãi
Biết ngày nào quay trở lại
Sông lặng thuỷ triều vừa dứt
Trong rừng lam chướng chưa dâng
Sớm mai nhìn về phía làng
Mới thấy những cây mai đầu lũng


Đại Dữu lĩnh còn gọi là Mai lĩnh, ở Triều Châu, tỉnh Quảng Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng mười cánh nhạn về nam
Nghe chừng đến đó lại liền về ngay
Sao ta biền biệt những ngày
Biết bao giờ mới được quay về nhà
Sông êm con nước vừa sa
Núi rừng mù mịt khí loà chưa thông
Sáng mai quê cũ vời trông
Đồi mai đầu xóm tưởng chừng xa xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng mười đàn nhạn nam bay
Nghe đồn tới đó chúng quay trở về
Đường ta đi, vẫn lê thê
Nên chưa biết được ngày về quê hương
Nước triều rút, sông như gương
Rừng u ám tối chướng dường chưa lan
Sáng mai cao ngóng thôn làng
Hẳn là chỉ thấy mai vàng trên non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhạn trú nam tháng mười,
Nghe nói đến rồi lui.
Sao ta còn lầm lũi,
Ngày nào trở về thôi.
Sông lặng vắng thuỷ triều,
Rừng lam chướng chưa tiêu,
Sớm mai trông làng cũ,
Nhìn mai lũng hắt hiu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng mười nam hướng nhạn bay,
Nghe đâu đến đó thì quay về liền.
Còn ta đi cứ liên miên,
Biết ngày nào lại đến phiên quay về.
Thuỷ triều dứt lặng bốn bề,
Trong rừng lam chướng nước về chưa dâng.
Sớm mai nhìn phía thôn làng,
Đầu đồi mới thấy những hàng cây mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tháng mười về nam nhạn bay
Nghe truyền chỉ đến chốn này lại quay
Ta đi sao mãi chưa thôi
Ngày nào lại được về nơi quê nhà
Nước triều rút sông lặng qua
Rừng chiều chướng khí la đà chưa tan
Sáng mai ngóng phía xóm làng
Chỉ mong bên ruộng thấy cành hoa mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]