登逍遙樓

逍遙樓上望鄉關,
綠水泓澄雲霧間。
北去衡陽二千里,
無因雁足系書還。

 

Đăng Tiêu Dao lâu

Tiêu Dao lâu thượng vọng hương quan,
Lục thuỷ hoằng trừng vân vụ gian.
Bắc khứ Hành Dương nhị thiên lý,
Vô nhân nhạn túc hệ thư hoàn.

 

Dịch nghĩa

Từ lầu Tiêu Dao ngóng về cổng làng cũ,
Chỉ thấy nước suối trong và mây mù.
Đi hướng bắc về Hành Dương xa hai ngàn dặm,
Không thể buộc thư hồi âm vào chân nhạn.


Lầu Tiêu Dao còn gọi là lầu Tương Nam 湘南, ở phía đông thành Quế Châu, Quế Lâm. Nguyên năm 710, Duệ Tông lên ngôi, vì ông từng làm quan với Võ Hậu, nên bị biếm ra Lĩnh Nam (nay ở phía nam tỉnh Quảng Tây) tới khi chết ở đó.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gác Tiêu Dao vời trông vườn cũ
Chỉ thấy mây vần vũ, suối trong
Hai ngàn dặm cách Hành Dương
Thư hồi âm khó nhờ đường nhạn bay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trên gác Tiêu Dao ngóng cổng làng
Suối trong nước biếc khuất mây ngàn
Hành Dương về bắc hai ngàn dặm
vắng vẻ thư hồi nhạn cột chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lên lầu ngóng cảnh làng xưa
Suối xanh trong vắt mây đưa mịt mờ
Hành Dương về bắc xa mù
Hồi âm không thể buộc thư chân nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiêu Dao lầu ngóng về làng cũ,
Chỉ thấy suối trong mây mịt mù.
Hướng bắc Hành Dương xa vạn dặm,
Hồi âm không có nhạn đưa thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu Tiêu Dao ngóng về làng,
Suối trong lại thấy mây sang mịt mờ.
Hành Dương hướng bắc xa khơi,
Hồi âm không có nhạn mời đưa thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trên gác Tiêu Dao ngóng cố hương
Nước xanh trong vắt chỗ mây sương
Hành Dương lối bắc hai ngàn dặm
Chẳng cớ thư về chân nhạn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời