Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/03/2010 19:08

Em là gió - là mưa - là nắng
                     - là bão - là lửa...
Hãy cho anh khóc giữa em
   cho anh buồn giữa em
   cho anh hôn giữa em
   cho anh học giữa em

Cho anh tìm cuộc sống giữa em
cho anh nhớ giữa em
cho anh hỏi giữa em?

Và tất cả vì em anh... nói...


12-1975
Nguồn: Ngày ấy mưa rơi, NXB Thanh Niên, 1999.