Xưa là rừng núi, là đêm
Giờ thêm sông biển, lại thêm ban ngày
Ta đi trên trái đất này
Dang tay bè bạn, vui vầy bốn phương.

Trên bãi Thái Bình dương sóng gió
Phơi phới bay cờ đỏ sao vàng
Chúng ta đứng thẳng hiên ngang
Sáng ngời một ngọn hải đăng hoà bình.

Cảm ơn Người, Hồ Chí Minh vĩ đại
Bốn nghìn năm, ta lại là ta.
Việt Nam dân chủ cộng hoà
Hôm nay mười tuổi cầm hoa tặng Người.


Mừng ngày lịch sử Hồ Chủ tịch và Chính phủ về Thủ đô

Ngày 25-12-1954, trong Hội đồng Chính phủ, Hồ Chủ tịch có nói: “Trước kia ta mới có rừng núi, có đêm; ngày nay ta có thêm sông thêm biển, thêm cả ban ngày. Đất nước ta bao la, anh em ta đông đúc.”

Nguồn: Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1981