54.20
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Diệp Y Như vào 03/04/2009 23:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/01/2021 16:08

Tặng các chiến sĩ bình dân học vụ

Trường tôi kiểu cách gì đâu?
Không ham mái ngói, chẳng cầu tương vôi:
Nhà tranh vách đất đủ rồi
Đình quang chiếm chật, được ngồi là hay!
Trường tôi vui giữa luống cày
Bến sông, bãi chợ, bóng cây, lưng đồi
Trường tôi vui giữa biển khơi
Chữ reo mặt sóng, chữ ngời ghe câu
Trường tôi vui giữa rừng sâu
Chữ theo đuốc lửa, đêm thâu tiếng người.

Lại đây, ơi bạn mình ơi!
Trường tôi vang vọng rộn lời nước non
Ta nghèo, không mực thì son
Bút tre phấn gạch, bà con tạm dùng.
Nghiêng đầu trên tấm bảng chung
Phơ phơ tóc bạc, bạn cùng tóc xanh
Này em, này chị, này anh
Chen vai mà học, rách lành sao đâu!
I tờ mớm chữ cho nhau...


1946

Nguồn:
1. Tố Hữu, Việt Bắc, NXB Văn học, 1962
2. Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục 2003