Chiều thu về lại Tĩnh Gia
Đêm rằm sáng quá như là chiêm bao!
Qua đây, lại nhớ năm nào
Xé trời đạn lửa, bom đào, đất rung
Đường ra mặt trận, miền Trung
Quân dân ta vẫn trùng trùng tiến lên...

Bây giờ đất lặng trời yên
Vàng đồng lúa chín, lạc chen xanh đồi
Ngọt ngào tôm cá biển khơi
Phố làng ngói mới, mặt người thanh tân
Vui sao tiếng hát tuổi xuân
Trăng thu vằng vặc, trong ngần Tĩnh Gia.


20-10-86

Nguồn: Tố Hữu, Một tiếng đờn, NXB Văn học, 1992