Giải thưởng Văn học ASEAN của Thailand năm 1996 cho tập thơ "Một tiếng đờn"