Giữa năm 1942, Tố Hữu cùng mấy đồng chí vượt ngục về ở nhà đồng chí Số, làng Thượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 40 năm sau, tức năm 1982, ông về thăm lại làng Thượng và làm bài thơ này.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.