25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Paris (36)

Đăng bởi Diệp Y Như vào 17/04/2009 06:42, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/01/2021 21:34

Tặng anh Lê Đức Thọ và anh Xuân Thuỷ

Đánh đàm Nam-Bắc hai tay
Anh đi, muôn dặm trời Tây gập ghềnh
Chúc anh bền sức đấu tranh
Ngày về, kết quả đôi cành Bắc-Nam.


29-5-1968

Bài thơ này Tố Hữu viết tặng đồng Lê Đức Thọ và Xuân Thuỷ khi đi đàm phán Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Việt Nam.

Nguồn:
1. Tố Hữu, Ra trận, NXB Văn học, 1972
2. Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003