"Nhắn cho nhà biết một lời
Rằng con mẹ chết cho đời tự do"

E kết 2 câu này thế chứ! Thơ của Bác Tố Hữu đọc xong thấy cảm xúc lắng đọng và xốn xang lắm... ý nghĩa cực kỳ. Mãi mãi yêu thơ Tố Hữu...

"Một người đâu phải nhân gian
Sáng chăng một đốm lửa tàn mà thôi..."