Những kẻ đốt đền và xét lại lịch sử đang tràn ngập lịch sử mong rằng sẽ như bác Tố Hữu nói "chân lý vẫn xanh tươi", lịch sử sẽ sống mãi!!