Trăng qua rào song
Trăng nghiêng mặt cười
Lâng lâng mây bồng
Trăng lên khơi vơi

Trăng bằng vàng diệp
Mây bằng thuỷ ngân
Trời tung sắc đẹp
Thơ bay lên vần

Rồi thôi trăng qua
Trăng đi xa rồi
Ôi vầng trăng xa
Bao giờ luân hồi?

Người tù đứng lặng
Nghe buồn tê da
Rào song sắt nặng
Tàn canh tiếng gà...


Lao Thừa Thiên, 1940

Nguồn: Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1981