Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2013 10:57

先雖言吉後言凶,
自是太祖諱不從。
為遇見龍為佛子,
忽遭鼠出寂無窮。

 

Kệ

Tiên tuy ngôn cát, hậu ngôn hung,
Tự thị Thái Tổ huý bất tùng.
Vi ngộ kiến long vi Phật tử,
Hốt tao thử xuất tịch vô cùng.


Rút từ Thiền uyển tập anh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Đức Thọ

Trước tuy là cát sau là hung
Từ đời Thái Tổ kiêng chẳng dùng
Vì thấy rồng lên làm Phật tử
Chợt trông chuột hiện lặng vô cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Quê Hương

Trước nói kiết, sau nói hung
Từ xưa Thái Tổ chẳng dùng mà kiêng
Gặp rồng làm Phật tử thiêng
Chợt thấy chuột hiện lặng yên khôn cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước tuy lời kiết sau lời hung,
Thái Tổ từ xưa kiêng chẳng dùng.
Vì gặp rồng lên làm Phật tử,
Bỗng nhiên chuột hiện vắng vô cùng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước tuy lời kiết sau hung,
Từ xưa Thái Tổ chẳng dùng mà kiêng.
Gặp rồng làm Phật tử thiêng,
Bỗng nhiên chuột hiện lặng yên vô cùng.

15.00
Trả lời