Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2008 10:25

罕知音

此時說道罕知音,
只為如斯道喪心。
奚似子期多爽慘,
聽來一達伯牙琴。

 

Hãn tri âm

Thử thời thuyết đạo hãn tri âm,
Chỉ vị như tư đạo táng tâm.
Hề tự Tử Kỳ đa sảng sẩm,
Thính lai nhất đạt Bá Nha cầm.

 

Dịch nghĩa

Lúc này bàn luận về đạo thì rất ít tri âm,
Chỉ vì ngày nay đạo đã mất “tâm”.
Mấy ai được như Chung Tử Kỳ là người sành nhạc,
Mới nghe qua, đã hiểu thấu tiếng đàn của Bá Nha.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Thời này bàn Đạo ít tri âm,
Vì Đạo ngày nay đã mất Tâm!
Ai giống Tử Kỳ nghe nhạc giỏi?
Bá Nha đàn thoảng, hiểu tình thâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tri âm đàm đạo mấy người?
Vì nay Tâm Đạo lạc loài chốn nao.
Bá Nha tiếng nhạc thanh tao,
Còn đâu tìm thấy chốn nao Tử Kỳ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Lúc này bàn đạo ít tri âm
Như vậy chỉ vì đạo mất tâm
Mấy ai giống Tử Kỳ sành nhạc
Thoáng nghe hiểu thấu Bá Nha cầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bao mấy tri âm luận đạo đâu
Chữ tâm đã mất tự lâu rồi
Bá Nha cất tiếng đàn thoang thoảng
Trong bụng Tử Kỳ lại hiểu sâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lúc này luận đạo ít tri âm,
Vì đạo ngày nay đã mất “tâm”.
Ai được Tử Kỳ người biết nhạc?
Nghe qua hiểu thấu Bá Nha cầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nay bàn đạo ít tri âm,
Ngày nay đạo đã mất “tâm” trong đời.
Tử Kỳ biết nhạc ai người?
Bá Nha đàn gảy nghe thời hiểu ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời