Xin cúi đầu chào tạm biệt
Thời gian không thể quay lui
Còn dòng sông thì sao nhỉ?

Như trên đồng cỏ mùa thu nào gặp nhau
Khô héo cùng nhau
Chúng ta hãy gặp nhau
Hẹn ngày quên nhau

Chỉ có gió hoang chẳng hề ngừng
Luôn âu lo trong rừng
Bên đường núi, nơi góc phố xa lạ
Trượt qua quả tim tôi lấp lánh sáng

Hãy quét những người đang rơi xuống
Hệt lá mùa thu