Này anh yêu, cho phép em nói lời tạm biệt
Chia tay nhé
Suy tư đà bén rễ
Sông núi hiền hoà mà uy nghiêm

Này anh yêu, cho phép em nói lời tạm biệt
Chia tay nhé
Dẫu biết quyết vầy khác nào chấm dứt tuổi xuân
Sông kia sâu đâu bằng tim em trào lệ

Hết sức
Em chẳng tìm nổi bông hoa trao anh qua đò
Thay lời chúc phúc
Rồi ngày mai rồi ngày mai
Than ôi! Hai đứa ở hai phương trời.