Làm ơn hát tớ nghe ca khúc
Chứa những từ cũ bị lãng quên
Nhẹ trỗi giọng với âm rung đẹp

Trong tim tớ,  những ngọn núi cao và những dòng sông lớn
Chỉ có bên ngoài Vạn Lí Trường Thành

Quá buồn thảm khúc ca ra biên ải
Bạn chẳng muốn nghe
Bởi vì
Nhạc phẩm chẳng thể hiện mong muốn gì cho bạn

Còn chúng ta luôn luôn phải hát
Như thảo nguyên ngàn dặm ánh vàng
Như gió cát thổi qua sa mạc
Như núi Âm bên bến sông Hoàng
Mạnh mẽ anh hùng phi ngựa chiến
Về nhà vang khí thế khải hoàn.