Trong cuộc đời sẽ chẳng bao giờ
Em gặp anh chỉ vì tạm biệt

Trong tim em sẽ chẳng bao giờ
Anh trở lại với muôn thân thiết

Cứ tái hiện một số trầm thăng
Ôi tháng năm, đôi vầng nhật nguyệt