Em muốn đi bộ cùng anh
Trên đường núi xinh đẹp quá
Gió mềm, mây trắng, và anh
Lắng nghe tim em cảm tạ

Điều em mong rất nhỏ ạ
Miễn sao có một mùa hè
Và chỉ một lần thôi nhé
Hai ta thành một đam mê

Những ngày với đêm chào đón
Thảy đều sắp đặt bất ngờ
Những sai lầm tầm thường lắm
Chia cắt đôi ta từ từ

Vui buồn là gì rốt cuộc?
Tro tàn, hỡi ôi, tan tành!
Em chưa hề được đi bộ
Dẫu chỉ một lần cùng anh