Khi mọi sự kết thúc
Tôi biết
Tôi sẽ quên người

Đà trút bỏ gánh nặng khỏi não tim
Xin làm ơn tha thứ cho tôi
Cuộc sống mang nghĩa liên tục bị thương và liên tục được chữa lành

Thế giới vẫn là một
Trong vườn cây trái dịu dàng chờ tôi chín

Trời rất trong
Cây rất xanh
Cuộc sống có thể rất bình yên và tươi đẹp