Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Tề Bạch Thạch (2)

Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 15:13

Vẽ cá thật hơn cá
Vẽ hoa thật hơn hoa
Cụ học trường nào thế?
- Ta học trường đời ta.


1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)