Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 15:41

Tặng Tỉnh Nham Thuẫn, nhà văn Trung Quốc.

Tình người xưa đưa nhau vạn lý,
Có như tình đồng chí đưa tôi?
Khi đi thu hãy xanh trời,
Gió đông thổi nửa nhạn rời về Nam.

Người Sơn Đông anh theo Cách mạng,
Gia nhập khu Giải phóng mười năm.
Quê nhà chưa lúc về thăm,
Thái Sơn núi mẹ vẫn nằm trong tim.

Quê miền Nam tôi ra miền Bắc,
Tổ quốc còn chia cắt làm hai.
Đường tôi gian khổ còn dài,
Nhìn nay nước bạn nghĩ mai nước mình.

Dầu không nói tâm tình đã hiểu,
Có cần gì bẻ lễu tặng nhau?
Sáng nay từ giã Quảng Châu,
Vẫn chưa gửi trọn một câu giã từ,


1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)