Khi học cấp 2 mình học qua bài thơ này và mình rất thích, chắc mình không bao giờ quên, bây giờ qua cả thời sinh viên và đi làm rùi nhưng mình vẫn thuộc bài thơ này: Nhớ con sông quê hương!bài thơ hay quá

Lê Văn Duy