Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 15:36

Hồ Nam xe chạy không dừng lại,
Dãy núi cao liền dãy núi cao.
Quê hương lãnh tụ mây thêu nắng
Thấy mặt trời lên nhớ Bác Mao.


1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)