Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 15:47

Sông Hiền Lương bên ấy bên này,
Chống cửa giơ tay chừng với tới.
Bóng mái nhà ai ngả đến đây,
Chung một đò qua, chung bến đợi.

Như thế mà miền Nam, miền Bắc!
Trăm thước vì sao rộng quá chừng?
Con sóng hay là dao kéo cắt?
Đắng cay hạt muối lệ rưng rưng.

Có người - xuân về xanh bờ Bắc
Nhớ thương ai mong đợi bờ Nam
Nhìn sông thấy bóng thân yêu vẫy!
Nước chảy xuôi dòng bỗng chảy ngang...


1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)