Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 15:12

Xem bình kịch, khúc Thu giang;
Một dải sông xanh thiếp gặp chàng.
Tiếng hát: mái chèo; thuyền: điệu múa,
Hồn ta gợn sóng cũng sang ngang.


1957

Bình kịch là một hình thức nghệ thuật sân khấu của vùng Hà Bắc, Trung Quốc.

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)