Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Chính Mi vào 04/08/2017 17:49

Tặng hai nhà văn Trung Quốc đi vào Khu 4

Thu lạnh, ấm thêm tình quốc tế
Bạn ra mặt trận hướng phương nam
Bảy trăm tàu giặc tin vừa báo
Hẹn lại mừng nhau chiếc một ngàn


10-1965

Nguồn: Khúc ca mới, NXB Văn học, 1966