đọc bài thơ này khổ thơ cuối làm mình nhớ mẹ!
bất chợt thấy dường như có gì đó làm xót xa
có chút gì đó đôi khi vẫn vô tình lãng quên
không hẳn chỉ là tình yêu mẹ dành cho ta mà lãng quên chính tình yêu ta dành cho mẹ

ngàn lau cười trong gió
hồn của mùa thu về
hồn mùa thu sắp đi
ngàn lau xao xác trắng