Bài thơ hay tuyệt. Phải nói câu:"Yêu 1 người phải chăng lầm lỗi, sao người yêu tôi mau thay đổi". Mình đã từng yêu và đang còn yêu người đó rất nhiều,cũng có lúc hành động như bài thơ...