Nguồn: Tập thơ Bài thơ tháng bảy của Tế Hanh, Nhà xuất bản Phổ thông, 94 Tô Hiến Thành - Hà Nội, in 15.130 cuốn, khổ 13x18cm tại nhà máy in Tiến bộ 175 Nguyễn Thái Học - Hà Nội, số xuất bản 712, số in 1264, nộp lưu chiểu tháng 6-1962.

Lời nói đầu

Tám năm qua là tám năm Tổ quốc Việt Nam bị chia cắt, là tám năm mà nhân dân ta khắp hai miền đã mang trong lòng biết bao căm thù, đau xót, thương nhớ, mong chờ.

Những nỗi niềm ấy đã biến thành sức mạnh thúc đẩy miền Bắc thêm tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội và miền Nam càng không ngừng đấu tranh đánh đổ Mỹ Diệm để giành quyền sống, để thực hiện thống nhất nước nhà.

Nhân dịp 20 tháng 7 năm nay, chúng tôi xuất bản tập thơ này của nhà thơ Tế Hanh nhằm phục vụ công cuộc đấu tranh vĩ đại ấy.

Từ trước đến nay, Tế Hanh - nhà…