Mùa xuân như tiếng đàn
Lòng ai là cơn gió
Thơ đứng chờ trước ngõ
Nhớ một người đi xa

Mai em trở lại nhà
Tháng giêng đời như lộc
Chân vui đôi guốc mộc
Tay ai làm cỏ hoa

Mai em trở lại nhà
Hồn anh là giọt nắng.