Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2014 20:10, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/09/2014 20:22

題範文正公書伯夷頌後

高賢邈已遠,
凜凜生氣存。
韓範不時有,
此心誰與論。

 

Đề Phạm Văn Chính công thư “Bá Di tụng” hậu

Cao hiền mạc dĩ viễn,
Lẫm lẫm sinh khí tồn.
Hàn Phạm bất thì hữu,
Thử tâm thuỳ dữ luân.

 

Dịch nghĩa

Bậc cao hiền đã xa khuất từ lâu
Nhưng vẫn còn lại đó sức sống oai phong đáng kính sợ
Hàn, Phạm thì không phải lúc nào cũng có
Lòng này còn bàn luận với người nào được nữa


Phạm Văn Chính công tức Phạm Trọng Yêm 範仲淹 (989-1052), tự Hy Văn 希文, hiệu Văn Chính 文正, là nhà chính trị, nhà văn đời Bắc Tống. Tác phẩm có Phạm Văn Chính công tập 範文正公集. Bá Di tụng tên đầy đủ là Bá Di tụng thư, một tác phẩm của Phạm Trọng Yêm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Hà

Cao hiền đà xa khuất
Sức sống vẫn còn oai
Hàn, Phạm mấy khi có
Lòng này luận với ai?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lời bình của Nguyễn Chí Công

Mấy câu thơ này thể hiện cảm tưởng của Tần Cối sau khi đọc Bá Di Tụng của Phạm Văn Chính (là hiệu của Phạm Trọng Yêm). Ý nói những bậc đại trung thần, đại văn hào như Hàn Dũ và Phạm Trọng Yêm là loại người hiếm thấy trên đời; trái tim trung thành của ta biết trò chuyện cùng ai đây? Nội dung diễn tả tình cảm của Tần Cối kính trọng ngưỡng mộ các bậc tiên hiền, tưởng nhớ cổ nhân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cao hiền thật đã xa vời
Oai phong sinh khí chẳng đời nào tan
Dễ chi gặp được Phạm, Hàn
Lòng này chẳng biết luận bàn cùng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Cao hiền đi xa mãi,
sức sống còn lưu lại.
Hết thuở có Phạm Hàn,
cùng ai ta bàn cãi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Cao hiền khuất mặt đã lâu
Oai linh sinh khí như đâu đây còn.
Phạm Hàn nào phải có luôn
Lòng này chẳng biết tỏ tường cùng ai!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời