xin hỏi thêm hình như bài này còn biến thể. Và có đoạn sau nữa nếu phải thì xin bác nào có biết thì đăng lên nữa.