(quê Sơn Tây)

Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười!
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tả tơi?
Ấy trước ông cha mua để lại
Mà sau con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi


Lời bình trong Việt Nam thi nhân tiền chiến: “Bàn đến tinh thần ái quốc, chúng ta thấy bộc lộ sự bất mãn 3 ngay từ khi Tản Đà va chạm phải cái thối nát của đám quan lại ở chốn trường thi; chỉ vì tin ở tài bộ có thừa mà không chịu uốn mình theo khuôn phép nên bị đánh hỏng. Đã đau lòng trước cảnh nước nhà gặp bước suy vong lụn bại trong vòng kiềm toả, cương thường đạo nghĩa nghìn xưa đảo lộn, lại thêm bọn sâu dân mọt nước tiếp tay với thực dân đục khoét mảnh giang san ra tơi tả, đau thương.”

Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, quyển thượng, NXB Sống Mới, 1968

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

tiếp bài Bức dư đồ

Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi
Ta bồi cho chúng chị em coi
Còn núi còn sông nhìn vẫn rõ
Có hồ có giấy dễ mà chơi
......................
......................
Bởi chưng hồ giấy ta không có
Đành chịu ngồi trông rách tả tơi

Bác nào nhớ hai câu còn thiếu điền giúp em . quên mất tiêu rồi, bây giờ không biết đã đọc ở sách nào nữa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trả lời Bích Thuỷ

Hai câu luận này là: "Còn núi còn sông nhìn vẫn rõ/ Có hồ có giấy dễ mà chơi". Tuy nhiên TĐ có tới bốn bài Địa đồ rách cơ. Để tôi kiển tra xem, nếu ở đây chưa có tôi sẽ đưa lên.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Văn bản bài: Vịnh bức địa đồ rách

Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn võ
Sao đến bây giờ rách tả tơi.
Ấy trước ông cha mua để lại
Mà sau con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.
Tôi thấy theo văn bản "Tuyển tập Tản Đà" (1996) thì đúng hơn.

15.00
Trả lời