15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 21:37

(Luận văn có thơ)

Hai mươi nhăm triệu con người
Trừ ra khăn yếm còn thời mày râu
Chắp tay rồi lại cúi đầu
Nghĩ nguồn cơn ấy ai sầu chăng ai!
Thế mà cũng kiếp làm trai
Con Hồng cháu Lạc cũng nòi giống ta
Ai về nhắn bạn quần thoa
Chồng con như thế xót xa thế nào?
Thương ai phận gái má đào


(Đông Pháp thời báo 1928)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002