Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích
Đăng bởi karizebato vào 24/11/2009 21:16

Đờn là đờn
Thơ là thơ
Thơ thời có chữ, đờn có tơ
Nếu không phá cách vứt điệu luật
Khó cho thiên hạ đến bao giờ?
Bá Nha xa
Lý Bạch khuất
Thơ có họ Phan, đờn có họ Quách!
Thơ có chữ
Đờn có tơ
Đờn thời ngơ ngẩn, thơ vẩn vơ
Tài tử văn nhân nhường rứa rứa
Bút huê ngao ngán bận đề thơ


(Phụ nữ thời đàm 1934)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002