Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 20:36

Tháng ba thiên hạ đợi mưa rào
Đợi mãi mưa mà chẳng thấy nao
Kinh tế khó khăn giời tiếc nước
Văn minh hào nhoáng ếch trông sao
Gió khan đập lá tan mày thuý
Nắng mới hôn hoa sạm má đào
Lo nước, thương đời đêm chẳng ngủ
Vừng đông trông đã ngọn sào cao


Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945