Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 17/11/2009 01:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/11/2009 20:03

Mới nửa năm giời báo “Hữu thanh”
Biệt ly lai láng xiết bao tình
Chút tình hữu ái không ly biệt
Tiếng gọi đàn xa núi Tản xanh


Năm 1921, Tản Đà cộng tác với Nguyễn Huy Hợi, Nguyễn Mạnh Bổng, làm chủ bút báo Hữu thanh nhưng chỉ được 6 tháng, Tản Đà từ chức vì bất đồng ý kiến về phương hướng của tờ báo. Hữu thanh là cơ quan của Hội Bắc kỳ nông công thương tương tế.

Nguồn: Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932