Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 22/10/2009 05:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 22/11/2009 18:15

Xóm Gà tan giấc, rạng vừng ô
Tối đến Nha Trang, rượu một hồ
Trợ bút đã xin từ bác Diệp
Phụ trương để lại cậy thầy Ngô
Dám quên Đông Pháp người tri kỷ
Riêng nhớ An Nam bức địa đồ
Hai chuyến chơi xuân Thìn với Mão
Khi ra còn nhận những đường vô


Sách Tản Đà vận văn in tên bài thơ là Gửi cho toà soạn Đông Pháp thời báo.

Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945