24.50
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 20:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 22/11/2009 04:36

(trước Hữu Thanh)

Con đường vô hạn, khách đông tây
Ta nhớ ai mà đứng mãi đây?
Nước rợn sông Đà con cá nhẩy
Mây trùm non Tản cái diều bay
Nặng như quả đất mà xoay được
Cao đến ông giời khó với thay!
Giời, đất, cá, chim đều tự đắc
Ở đời ai dễ chẳng vung tay!


1921

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]