Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 00:31

Đêm qua mất cắp như chơi!
Có chỗ mất vợ, có nơi mất chồng
Ông Tơ nghĩ chẳng thẹn thùng!
Còn đương chắp mối tơ hồng xe ai?


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932