Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 18/10/2009 04:39

Nhớ khi em chửa có chồng
Sớm gương, trưa lược, tối nằm không
Ngực chưa dẹp
Bụng chưa phồng
Hai má hây hây một sắc hồng
Từ khi em đã có chồng
Ngồi lẫn, ăn đôi, tối ngủ chung
Vú ngày xếch
Lưng ngày cong
Con mang, con bế, lại con bồng
Thời không biết tại sao mà thế thế
Chị em ba bẩy kẻ
Nghĩ đi nghĩ lại mãi không xong


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918