24.50
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 người thích

Đăng bởi karizebato vào 22/11/2009 17:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/11/2019 19:27

Giấc mộng mười năm đã tỉnh rồi,
Tỉnh rồi lại muốn mộng mà chơi.
Nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng,
Tiếc mộng bao nhiêu dễ ngán đời.
Những lúc canh gà ba cốc rượu,
Nào khi cánh điệp bốn phương giời?
Tìm đâu cho thấy người trong mộng,
Mộng cũ mê đường biết hỏi ai!


Lời bình trong Việt Nam thi nhân tiền chiến: “Thất bại đường tình ở hiện thực, thi nhân xây giấc mộng tình cùng người con gái ở tận trời Tây, nàng Chu Kiều Oanh, phải chăng là hình ảnh nàng Đỗ thị?”

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, quyển thượng, NXB Sống Mới, 1968