14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 23:20

Sông Thao lòng nước như son
Lòng son ai cũng như còn nhớ ai
Nhớ ai hôm ở Lao Kay
Lao Kay ai có nhớ người hôm xưa


(An Nam tạp chí 1932)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002