Bài này lần đầu đăng trên Đông Pháp thời báo số 641 29-10-1927 có nội dung như sau:

Thư gửi cho bạn

Cô Tô tàn phá, lạc Tây Thi
Tôi giở về quê, bác đổi đi
Một chén quan hà sân Thắng Ý
Cách năm mây nước đất Nam kỳ
Nghĩ đời như mộng chân hay giả
Những lúc chơi tuồng hợp cũng ly
Hoặc có thơ này thiên vạn cổ
Trăm năm ta nhớ bác Trần Quì


Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê